16-22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimliği Günü  
CHP Ankara İl Başkanımız Av. Ali Hikmet AKILLI tarafından Pandemi sürecinde halkımızın ’ağız diş sağlığı’ tedavisinde yaşadığı büyük sıkıntılar ve buna bağlı olarak süreçte diş hekimlerinin yaşadıkları sorunlarına ilişkin "16-22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimliği Günü" münasebetiyle yaptığı Basın Açıklaması
22.11.2020
559
Yazı Boyutu: A- A+

Her yıl 22 Kasım Diş Hekimliği Günü’nü ve içinde olduğu hafta  ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Türkiye’deki bilimsel diş hekimliğinin 112.yılı olan bu yıl ise kutlamalar tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 gölgesinde kalmıştır. Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları en ön saflarda yer almaktadır. Diş Hekimlerimiz de en riskli olan gruptadır.

Pandemi sürecinde halkımız ’ağız diş sağlığı’ tedavisinde büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nde ve hastanelerde,‘pandemide uyulması zorunlu koşul ve kurallar’ Sağlık Bakanlığınca hazırlanamamıştır. Kamuda çalışan Diş Hekimlerimizin büyük kısmının meslek tanımları dışında kalan filyasyonda görevlendirilmeleri nedeniyle de aktif diş tedavi hizmeti veren hekim sayısı azalmış, hekim başına düşen hasta sayısı artmıştır. Bunun sonucunda ADSM’lerde ve hastanelerde hasta yığılmaları çok büyük sayılara ulaşmıştır. Diş tedavi hizmetlerine ulaşmada yaşanan zorluklar yurttaşlarımızın diğer sağlık sorunlarında da artışa neden olmaktadır.

Yoğunluk nedeniyle hem diş hekimi ve sağlık çalışanlarının, hem de salgının bulaşmasından, tam korunamayan hastaların hayatı risk altındadır. Unutulmamalıdır ki; bu süreçte 200’e yakın sağlık çalışanı,11 binden fazla yurttaşımız hayatlarını Covid-19 nedeniyle kaybetmiştir.

Bir taraftan salgın riski, bir taraftan da artan ağız diş sağlığı sorunlarının çözümü için;

  • ADSM ve hastanelerdeki diş hekimlerinin görev yerleri, çalışma koşulları ve görev protokolleri içinderhal iyileştirmeler yapılmalıdır.
  • Kamu kurumu niteliğinde kurulmuş olan meslek örgütü ve odaları sürece dahil edilmeli, ihtiyaca uygun planlama yapılmalı, gerekiyorsa pandemi süresince eksik kalan hizmetler için serbest çalışan diş hekimlerinden yararlanılmalıdır.
  • Virüse karşı en yüksek risk altında çalışan meslek grubu olarak Covid-19 tüm sağlık çalışanları için “Meslek Hastalığı” kabul edilmelidir.
  • Her türlü riske rağmen görevlerini en iyi şekilde yapan sağlık çalışanlarının gelirlerinde insan onuruna yakışır kalıcı iyileştirmeler yapılmalıdır.

Aydınlık bir gelecek için sağlıklı bir toplum düşüncesiyle Halkımızın Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasını ve tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım Diş hekimliği gününü kutlarım.

CHP Ankara İl Başkanı

Av.Ali Hikmet Akıllı